Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Nettoomsætningen
- Vareforbruget
- Andre eksterne omkostninger
Opgave 2
Opgave 3

Uddrag
- Nettoomsætningen er steget fra (t.kr) 257.946 kr. i 2014 til 278.867 kr. i 2016, hvilket er en procentvis stigning på 8,11%.

Det skyldes at sportsmarkedet har sat sig fast på modeverdenen og derfor også taget en markedsdel fra det almene tøj.

- Vareforbruget er faldet fra (t.kr) 164.248 kr. i 2014 til 193.295 kr. i 2016, hvilket er en procentvis stigning på 17,68%.

Dette er grundet at virksomhedens er ved at stoppe sammenarbejdet med New balance, og derved har Active Sportswear indkøbspriser været negativt påvirket af valutakursudviklingen på dollar, da de selv skal indkøbe fra den amerikanske markedet.

Samtidig har valutakursudviklingen på svenske og norske kroner påvirket salgspriserne negativt.

- Personaleomkostninger er steget fra (t.kr) 39.721 til 43.890 i analyseperioden, hvilket er en stigning på 10,49 %.

Den store stigning i personaleomkostninger kan skyldes, at virksomheden har brugt en del resurser på at transformere virksomheden fra en 10 multibrandvirksomhed til at fokusere på udvalgte forretningsenheder.