Active Sportswear | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.1-1.4 i sættet vø (b) 1. vejl opg 2018, (HHX ny ordning)
1.1
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.

1.2
Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.
- Forhold 1:
- Forhold 2:
- Forhold 3:

1.3
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.

1.4
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.

Opg. 4 i sættet vø (b) 1. vejl opg 2018, ( HHX ny ordning)
4.1
Opgør Sportengros A/S’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne november, december og januar i forbindelse med køb og salg af Cool-skiundertøj.

4.2
Forklar, hvorfor køb og salg af Cool-skiundertøjet påvirkede Sportsengros A/S’ indtjening og likviditet forskelligt i januar måned.

4.3
Beregn, hvor meget varebeholdningen af Cool-skiundertøj udgør ved udgangen af januar måned opgjort i enheder og kroner.

Opgave 4 i sættet vø(a) 12. dec. 2016 (HHX gammel ordning)
4.1
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten G-4.

4.2
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere komponenten G-4.

4.3
Redegør for, hvilke fordele og ulemper der vil være for L-Mower A/S, hvis den selv fremstiller komponent G-4.

Uddrag
Internt i virksomheden, som det fremgår af ledelsesberetningen fra regnskabsåret 2016 har virksomheden været ramt af ”ekstraordinære” omkostninger

som det beskrives, i forbindelse med virksomhedens transformation fra en samlet multibrandvirksomhed mod dedikerede forretningsenheder.

Eksternt fra virksomheden,fremgår det af bilagene, at resultatet er negativt påvirket på kursudviklingen på USD, svenske kroner og norske kroner.

Som det fremgår af bilagene var 2016 et år med lavest vækst af salg i modebranchen siden finanskrisen, men som har været båret af salget af sportstøj og aktivitetstøj.

Dette eksterne forhold er blandt andet kommet virksomheden Active Sportswear til gode som har medført positiv indvirkning på toplinjen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu