Active Sportswear | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold, der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.

Opgave 1.2 (15 %)
Vurder, hvilke økonomiske forhold, der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.

Opgave 1.3 (10 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.

Opgave 1.4 (15 %)
Foretag en analyse af virksomhedens rentabilitet.

Opgave 1.5 (10 %)
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.

Uddrag
Vurder, hvilke økonomiske forhold, der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.

Omsætningen er i perioden fra 2014 til 2016 steget med 8% dette skyldes primært en stor vækst indenfor sportstøj de seneste år, derudover kan aftaler med bl.a. Anders Antonsen skabe en stigning i omsætningen.

Vareforbruget er i samme periode steget med 18%, en stor del af vareforbruget er naturligt variable og følger derfor omsætningen.

Der kan dog være omkostninger forbundet med de aftaler indgået med badminton landsholdet og Anders Antonsen, hvis Active Sportswear International giver vare væk for reklame, vil det øge vareforbruget uden omsætningen.

Andre eksterne omkostninger er faldet med 2%, der er som sådan ikke noget i bilagene som beskriver et fald i andre eksterne omkostninger, dette kan skyldes en stigning i rejseomkostninger.

Personaleomkostninger er ligeledes steget i perioden, personaleomkostninger er fra 2014 til 2016 steget med 10%.

Der bliver i bilagene nævnt en stigning i ordre, disse ordrer skal pakkes, det kræver personale. Det har altså forsaget stigningen i personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger er faldet med 11% fra 2014 til 2016, der står ikke noget konkret i bilagene dog kan et fald skyldes at man har skrottet et produktionsanlæg og derfor ikke afskriver på det længere

Anlægsaktiver er fra 2014 til 2016 faldet med 8%, der står intet konkret i bilagene men det kan altså skyldes at man har skrottet et anlægsaktiv og posten derfor er faldet i værdi

Varebeholdnigner er ligesom anlægsaktiver faldet i perioden. Varebeholdninger er faldet med 9%, der er intet i bilagene at som hentyder til et fald i varebeholdninger

hvilket kan skyldes en ændring i strategi fra virksomhedens side i og med at de sandsynligvis også udlodder længere kredittid ifølge tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg er steget med 22% fra 2014 til 2016, der er intet i bilagene som beskriver denne stigning, dog kan det skyldes en længere kredittid til kunderne som også ville give mening i forhold til varebeholdninger

Opgave 1.3 (10 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.

Overskudsgraden er i perioden faldet fra 7,2% til -0,2% dette er et fald på 7,5 procentpoint svarende til et fald på 104%. Virksomhedens overskudsgrad er altså blevet væsentligt forringet i perioden.

Omsætningen er som beskrevet steget i perioden med 8% i perioden fra 2014 til 2016. Vareforbrug er steget med 18% hvilket påvirker overskudsgraden negativt da vareforbruget er steget mere end omsætningen

Personaleomkostninger er steget med 10% hvilket påvirker negativt, fordi den er steget mere end omsætningen betyder det altså at overskudsgraden bliver forringet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu