Active Sports Wear | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sports Wear de senere år.
- Interne forhold:
-Eksterne forhold:

1.2
Vurder hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasnings fra 2014 til 2016.
- Interne forhold:
- Eksterne forhold:

1.3
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.
- Afkastningsgraden:
- Egenkapitalens forrentning:

1.5
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.

Uddrag
Interne forhold:
Koncernen har (i 2016) været negativt påvirket af ekstraordinære omkostninger ifm. transformation af virksomheden fra en samlet multibrandvirksomhed mod dedikerede forretningsenheder.

Koncernens kreditfaciliteter i banken opretholdes. Der har været vækst på de primære eksportmarkeder og på større nøglekunder.

En stigende omsætning har ikke formået at skabe en stabil indtjening. De har indgået aftaler med en badminton spiller og det danske badmintonforbund, som skaber synlighed for virksomheden.

Eksterne forhold:
Negativ kursudvikling på US dollar, svenske- og norske kroner. Tøjindustrien på globalt plan kom ud af 2016 med den laveste vækst siden 2008, hvor krisen startede, men der var god vækst i sportstøj,

---

Aktivernes omsætningshastighed:
Aktivernes omsætningshastighed her steget i perioden fra 1,56 g i 2014 til 1,61 g i 2016, dvs. en stigning på 0,05 g svarende til ca. 3,2%.

Omsætningen er i perioden steget med 8%. I samme perioden er anlægsaktivere faldet med 8%, hvilket har haft en positiv påvirkning på aktivernes omsætningshastighed, idet den er fladet imens omsætningen er steget.

Varebeholdningen er i perioden faldet med 9%, hvilket også har haft en positiv udvikling på aktivernes omsætningshastighed.

Tilgodehavender fra salg er steget med 22% i perioden. Det har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt, da tilgodehavender fra salg er steget mere end omsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu