Abort eller ej? | DHO

Indledning
I 1800-tallet steg utilfredsheden med kongens enevældige styre, som i sidste ende fik påvirket Christian 8. til at afskaffe enevælden, hvor Danmark i 1849 fik udarbejdet landets grundlov.

Grundlovens indførsel resulterede i, at ca. 15% af den danske befolkning fik stemmeret, dog var kvinder ikke omfattet grundet særlig mistillid til deres politiske dømmekraft, allerede her var kvinder undertrykt, og kunne dermed ikke have deres egen holdning eller bestemme over dem selv.

Den 13. juni 1973 vedtog Folketinget Lov om adgang til graviditetsafbrydelse, loven indebar, at enhver kvinde med bopæl i Danmark fik selvbestemt ret til at få afbrudt sit svangerskab (graviditet2) inden udløbet af 12. svangerskabsuge.

I Danmark har den gravide kvinde fri adgang til abort indtil udgangen af 12. svangerskabsuge (abortlovens § 1). Den gravide kvinde kan uden særlig tilladelse få abort efter 12. svangerskabsuge, hvis det er nødvendigt for at afværge fare for hendes liv eller helbred, og denne fare er ganske overvejende lægeligt begrundet (abortlovens § 2).

Indholdsfortegnelse
Resume på dansk 2
Indledning 3
Problemformulering: 4
Redegørelse 5
Begrebet abort: 5 Former for abort: 5
Analyse 7
Holdningen til abort via en analyse af selvvalgte kilder. 9
"Fri abort eller ikke?", "Kvinden og Samfundet", 1967, nr. 3, s. 35-41. 9
Diskuter og vurdér: 11
Litteraturliste: 13

Uddrag
Hvad angår provokeret abort eller graviditetsafbrydelse, skelnes mellem lovlig og ulovlig graviditets- afbrydelse Efter indførelse af fri abort inden udgangen af 12. graviditetsuge er illegale aborter formentlig meget sjældne.

Straks efter indførelsen af fri abort i 1973 blev der foretaget næsten 25.000 legale aborter årligt, mens tallet i 2013 lå på ca. 15.000. Antallet af fremkaldte aborter pr. 1000 kvinder i den ”gode alder” er halveret fra 23,3 til 12,0 siden 1975.

Næsten alle legale aborter udføres inden udgangen af 12. svangerskabsuge.

Den kan udføres på forskellige måder. Hvis graviditeten er under 9 uger, kan aborten fremkaldes medicinsk ved indtagelse af tabletter indeholdende antiprogesteronet mifepriston som bedre er kendt som Mifegyne.

Som regel gives også et lægemiddel løbet af et par dage senere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her