Årsprøve | Virksomhedsanalyse af Mascot AS | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
- Artikler:
- Internt materiale:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

1.1 - (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 - (12 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 - (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 - (10 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,51 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 - (10 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 - (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

Opgave 2
Omkostninger og indtjening
2.1 - (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

2.2 - (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige, for at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

2.3 - (10 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Opgave 3
Budgettering
3.1 - (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4. I bilag 4 findes en skabelon til resultatbudgettet.

3.2 - (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

3.3 - (8 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Uddrag
Mascot International A/S (herefter Mascot A/S) er en dansk produktionsvirksomhed med hovedsæde i Silkeborg. Virksomheden blev grundlagt i 1982 og udvikler, fremstiller og markedsfører arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj.

Mascot A/S’ hovedmarked er Vesteuropa, hvor salget til de vigtigste kundesegmenter foregår gennem et stort forhandlernetværk. Kunderne befinder sig primært i brancherne byggeri, håndværk, transport, logistik og industri.

Mascot A/S har strategisk besluttet, at virksomheden vil producere kvalitetsprodukter, og virksomheden har været ISO 9001 certificeret siden 2006.

---

Indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden positivt. Fra 2016 til 2018 er der en stigning på 2,8 g hvilket hovedsagligt skyldes at virksomhedens distributionsomkostningers procentvise udvikling i lavere end udvikling i nettoomsætning.

Indekstallenes udvikling har påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt. Fra 2016 til 2018 er der et fald på 0,17 g dette skydes hovedsagligt virksomhedens stigning i anlægsaktiver som er steget med hele 101 % mere end virksomhedens nettoomsætning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu