Åndedrættet | Noter

Indholdsfortegnelse
Teori
Vejrtrækningen
Formål
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Konklusion:

Uddrag
Kroppen optager ilt gennem lungernes alveoler. Afstanden mellem blodet i kapillæ¬rerne og luften i alveolernes indre er mindre end 0,001 mm, og luftskiftet sker ved diffusion gennem den tynde væg.

Ilttrykket er større i alveole¬luften end i blodet, og derfor diffunderer der iltmolekyler fra alveolerne over i blo¬det, indtil trykforskellen er udlignet. Kuldioxid diffunderer den modsatte vej, fordi denne luftart findes i større koncentra¬tion i blodet end i alveoleluften.

I hvile indeholder indån¬dingsluften ca. 21 % ilt og 0,04 % kuldioxid, mens udåndingsluften indeholder ca. 16,3 % ilt og 4,5 % kuldioxid.

Ved fysisk aktivitet vil der være et stort ilt-behov og der dannes meget kuldioxid. Stigningen i blodets indhold af kuldioxid (og i mindre grad faldet af ilt) er et signal til kroppen om at den skal forsyne cellerne med mere ilt. Det gør den bl.a. ved at regulere åndedrættet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu