Afsætning A | Noter | 60 sider

Indledning
en virksomhed som i stigende grad eksporterer og evt. opretter salgsdatterselskaber i udlandet. (salget er flyttet til udlandet, produktion stadig i hjemland)

En udvikling, hvor en virksomhed i stigende grad eksporterer, og hvor især store virksomheder placerer egne salgsselskaber i udlandet, betagnes som internationalisering.

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 – Indledning 5
- 1-Internationalisering 5
- 2-Globalisering 5

Kapitel 2 - Virksomhedens internationaliseringsproces 7
- 1 – Ekspoetmotiver 7
- Vækstmarked 8
- 2 – Vurdering af om virksomheden bør eksportere? 8
- 3 – Internationaliseringsprocessen 8
- Uppsala modellen 9
- Born Global modellen 9

Kapitel 3 – Virksomhedens aktuelle situation 10
- 1 – Idé 10
- 2 – Mål 10
- 3 – Værdikæden 10
- Supply chian management 11
- 4 – Portefløjeanalyse 11
- Boston modellen 12
- General Electric modellen 13
- SWOT-analyse 14
- Generisk strategi (konkurrencestrategi) 14
- Omkostningsleder 15
- Omkostningsfokus 15
- Differentiering 15
- Fokuseret differentiering 15
- Konklusion 16

Kapitel 4 - Vækststrategi 16
- Intensivering 16
- Markedspenetrering 16
- Markedsudvikling 17
- Produktudvikling 17
- Integration 17
- Vertikal integration 17
- Baglæns integration 17
- Forlæns integration 18
- Horisontal integration 18
- Strategisk alliance 18
- Diversifikation 18
- Frasalg/udfasning af forretningsområder (produktområder) 19
- Downsizing 19
- Rightsizing 19

Kapitel 5 – Markedsudvælgelse 19
- -Metoder til markedsudvælgelse 19
- Tilfældighedsmetoden 19
- Nærmarkedsmetoden 20
- Klynger 20
- Tragtmetoden 20
- Trin 1 – Generelle forhold 21
- Trin 2 – Specifikke produkt- og markedsforhold 21
- Trin 3 – Udvælgelse 22
- Trin 4 – Få eller mange markeder 22
- Trin 5 – Parameterfastsættelse og markedsføringsplan 22
- Sammenfatning på tragtmetoden 22

Kapitel 6 – Model til analyse af markedsforhold 23
- Grundlæggende forhold 23
- Naturgivende forhold 23
- Samfundsmæssige forhold 23
- Indkomstfordeling (Lorenz kurve): S. 117 23
- Specifikke produkt- og markedsforhold 25
- Prisniveau 25
- Målgruppe 25
- Købsadfærd 25
- Konkurrencesituation 25
- Distribution 25
- Mediaforhold 25

Kapitel 7 – Kulturelle forhold 26
- Kultur og markedsføring 26
- Fordele ved at kende kulturen: 26
- 3 – Kulturforskelle 26
- Naturgivne 27
- Historiske 27
- Systematisering af kulturforskelle 27
- Terpstra modellen 27
- Andre måder til systematisering af kulturforskelle 27
- 4 modeller.. 27
- Synlige/ikke synlige forskelle 27
- Hofstedes 4+1 model 28
- Lav og høj kontekst kulturer 29
- Merkantil kultur 29

Kapitel 8 – Informationssøgning 29
- Informationsbehov 29
- Markedet 29
- Konkurrenter 30
- Virksomheden selv 30
- Data og indsamlingsmetoder 30
- Desk-research 30
- Field-research 30
- Krav til de indsamlede informationer 30
- Trykte- og elektroniske kilder 31

Kapitel 9 - Regioner af eksportmæssig interesse 31
- Danmarks eksport 31
- Vesteuropa 31
- Central- og Østeuropa 32
- SNG-landene 32
- Nordamerika 32
- Asien 32
- Andre regioner 33

Kapitel 10 – Segmentering og målgruppevalg 33
- International segmentering og målgruppevalg 33
- Segmentering 33
- Fordele ved segmentering 33
- Ulemper ved segmentering 33
- Udifferentieret markedsføring 33
- Differentieret markedsføring 34
- Koncentreret markedsføring 34
- Segmentering og målgruppevalg på det internationale konsumentmarked (BTC) 34
- SMUK-modellen 34
- Segmentering og målgruppevalg på det internationale producentmarked (BTB) 34
- Kvalitativ værdiprofilering 35
- Kvalitativ værdiprofilering – modellen 35

Kapitel 11 - Den konkurrencemæssige position 35
- 4 konkurrencemæssige positioner 35
- Markedsleder 36
- Markedsudfordrere 36
- Markedsfølger 36
- Markedsnicher 37
- OBS 37

Kapitel 12 – Standardisering eller differentiering af parametermixet på eksportmarkedet 37
- De 4 P’er 37
- Standardiseret parameterstrategi 38
- Differentieret parameterstrategi 38
- Årsager til differentiering af parametrestrategien 39
- Differentieret eller standardiseret parametrestrategi. 39

Kapitel 13 - Produkt 40
- Standardiseret produkt 40
- Regional standardisering 40
- Differentieret produkt 41
- Emballage 41
- Navn og logo 41
- -Salg til producentmarkedet 41
- Produktansvar 41

Kapital 14 – Pris, betaling og finansiering 42
- Prisfastsættelsesmetoder 42
- Teoretiske prisfastsættelsesmetoder 42
- Prisfastsættelse i praksis 42
- Prisfastsættelse på eksportmarkederne 43
- Datterselskaber, joint-ventureselskaber m.m. 43
- Prisdifferentiering på forskellige eksportmarkeder 43
- Prisstrategier på eksportmarkederne 43
- Livscyklus 43
- Salgsbetingelser 44
- Betaling og finansiering 44
- Finansieringsmuligheder 45
- Risikobegrænsning 46

Kapitel 15 – International distribution 46
- Distributionsanalyse 46
- Distributionsstrategier på konsumentmarkedet 47
- Indirekte distribution 47
- Direkte distribution 48
- Produktion i udlandet 49
- Kontraktarrangement 49
- Licensproduktion 50
- Franchising 50
- Direkte investering 51
- Joint-venture 51
- 100 % investering i egen produktionsvirksomhed 52
- Transport 52
- Valg af transportform 52
- Forskellige transportformer 52
- Transportformidlere 52
- Transportforsikring 53

Kapitel 16 – Promotion 53
- Promotionmixet består af 53
- Cross-Cultural-promotion 53
- Promotions-barrierer: 54
- Opdeling af promotionsaktiviteter 54
- Reklame 55
- Medietyper 55
- Medieplanlægning 55
- Standardisering kontra differentiering af reklamen 56
- Salgspromotion 56
- Trade promotion 56
- Public relation (PR) 57
- Personligt salg 57
- Opdeling af promotionaktiviteter på eksportmarkedet 57

Kapitel 17 – Markedsføringsplanen 58
- Markedsføringsplanens generelle indhold 58
- Indhold – Hovedstruktur (markedsføringsplan) 58

Uddrag
Pile betyder hvordan de vil udvikle sig i fremtiden. Ex. pil til højre, og lidt nedadgående = større markedsandel, men vil falde lidt i markedsvækst. Se. Sengetøj på s. 27 i opg.bog.

Stjerne: meget attraktivt. Produkterne er allerede succesrige, og der forventes stor indtjening i de nærmeste år. Nokias mobiler og Vestas vindmøller er eks. på stjerner.

Spørgsmålstegn: produkter med lav markedsandel, men på et høj vækstmarked. Bidrager med begrænset indtjening.

Malkeko: rummer projektgrupper med stor markedsandel, på et stagnerende marked. Bidrager ofte med stor indtjening.

Hund: ligger ofte på 3., 4. eller 5 pladsen på markedet. Der konkurreres på et lavvækstmarked. Hvis du ikke er større end din største konkurrent, så kan du aldrig blive stjerne eller malkeko.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu