‘A tale of two Americas. And the mini-mart where they collided’ | Analysis

Indholdsfortegnelse
Assignment 1
- Teksten er et uddrag af en novelle.
- Verballed i præsens:
- Verballed i perfektum:
- Verballed i futurum:

Assignment 2
- Teksten er et uddrag af en avisartikel.
- Relativt pronomen:
- Sammensatte verballed:
- Eksempel 1:
- Eksempel 2:
- Eksempel 3:
- Eksempel 4:
- Foreløbigt subjekt:

Assignment 3
- Find og skriv i alt seks eksempler på brug af substantivet meat fra videoen:
- Substantiv + substantiv:
- Substantiv + verbum:
- Substantiv + adjektiv:

Assignment 4
- Materials

Uddrag
Assignment 1
Besvar både opgave a. og b. nedenfor. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dine svar på dansk.

a. Find og skriv tre verballed i præsens, tre verballed i perfektum og to verballed i futu- rum fra teksten. Skriv for hvert eksempel hele verballeddet.

b. Forklar kort på baggrund af eksemplerne den grammatiske og betydningsmæssige forskel på de tre tider.

Teksten er et uddrag af en novelle.
Verballed i præsens:
1. Goes
2. Has
3. Rises

Præsens bruges om en handling, som finder sted nu, om gentagne handlinger eller om generelle sandheder. F.eks.: ”April comes and goes…” (gælder generelt), ”The sky has been a blue desert since spring…” (gælder nu) og “The sun rises every morning…” (gentages fast).

Verballed i perfektum:
1. Been
2. Started
3. Shrunken

Perfektum anvendes til at beskrive hændelser fra fortiden, som har relevans for nutiden. Perfektum er nemlig en sammensat tid, der dannes vha.

Hjælpeverbet ’to have’ bøjet i præsens (dvs. have el- ler has) + et hovedverbum i perfektum participium. F.eks. ”The sky has been…”, ”…we have started to…” og “…the village has shrunken into…”.

Verballed i futurum:
1. Will last
2. Will fall

Futurum anvendes til at beskrive noget, der vil ske i fremtiden. Futurum dannes oftest vha. ’shall’ eller ’will’ som hjælpeverbum + infinitiv. F.eks.: ”…no rain will fall” og ”…the drought will last till the end…”

---

I de første to eksempler, dvs.: ”…lawyers who said they are seeing…” og ”…male clients who have become…”

er de relative pronominer “who” brugt, når der henvises til perso- ner. I dette eksempel viser begge pronominerne tilbage til ”lawyers” og ”male clients”.

Ved eksemplet ”…behaviour which seeks to strip…” og “…landmark legislation which paved the way…” bruges det relative pronomen ‘which’ hvilket bruges

når der henvises til ting, begreber og til en hel sætning. I dette eksempel viser det første eksempel tilabge til ”behaviour” og det andet eksempel viser tilbage til ”landmark legislation”.

I det sidste eksempel: ”…that couples…” bruges det relative pronominen ’that’ som bru- ges til at henvise til både mennesker

dyr, ting og begreber og kan derfor i mange til- fælde erstattes med ’who, whom og which’. I dette eksempel henvises der til mennesker.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu