Indholdsfortegnelse
Del 1: Teori: (Kapitel 7 i bogen) Sammensat rentesregning:

1.
Angiv fremskrivnings formlen, forklar de indgående symboler i formlen og gør rede for, at forrentning af en kapital følger en eksponentiel udvikling. (Tip: Se s. 220 fra Rentesregning og finans – kap 7_v5.pdf, der ligger i Dokumenter i Lectio. Bemærk: Det er sidetallet, der er printet nederst på siderne i pdf’en, jeg mener.).

2.
Angiv tilbageskrivning formlen (se bogen) og forklar, hvad sammenhængen/forskellen er mellem den og fremskrivningsformlen.

5. Emneopgave – finansiel regning
3. Hvordan beregnes den effektive rente? (Fx den årlige effektive rentefod ud fra den månedlige). (Tip: Se s. 229 fra Rentesregning og finans – kap 7_v5.pdf, der ligger i Dokumenter i Lectio).

4. Hvad forstås ved begrebet annuitet? (Se bogen, førnævnte PDF, s. 230).
5. Angiv opsparingsformlen og forklar de indgående symboler: - Besvarelse:
6. Angiv gældsformlen, forklar de indgående symboler og gør rede for udledningen af denne formel (Se Finans-intro)
5. Emneopgave – finansiel regning
7. Angiv ydelsesformlen og vis, hvordan den fremkommer ud fra
gældsformlen.

5. Emneopgave – finansiel regning
8. Hvad forstås ved en amortisationsplan? Vis gerne eksempel.
9. Hvordan kan man beregne en restgæld? (Flere måder) Angiv formlen og beskriv de to led, den består af.

a) Bestem det beløb Ole kan hæve den 1. juli 1999.
b) Bestem den månedlige ydelse Ole skal betale.
c) Bestem den effektive årlige rente(-fod), Ole skal betale.
d) Bestem restgældens størrelse.
a) Bestem hvor stort et lån Andreas kan optage.

Uddrag
Sammenhængen mellem fremskrivningsformlen og tilbageskrivning formlen er at man bruger samme ligning og bogstaver for indsættelsen, men forskellen er at man dividerer en Kn i tilbageskrivning formlen for at trække tilbage som også ville give mening i forhold til navnet på formlen.