2. gradspolynomier | Emneopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Del 1 (teoretiske del)
- Du skal i denne opgave inkludere følgende:
- Monotoniforhold

Del 2 (uddybende del)?
- Du skal i denne del uddybe følgende:

Del 3 (anvendelse del)
Du skal i denne del løse følgende opgaver:
Opgave 1.
a) Løs følgende andengradsligning

Opgave 2.
En virksomhed fremstiller kaffemaskiner. I en markedsanalyse har man for en bestemt model fundet ud af at sammenhængen mellem pris pr. kaffemaskine og afsætningen af kaffemaskiner kan beskrives ved følgende funktion, hvor x = afsætningen:
a) Bestem forskriften g(x)= omsætningen.
b) Bestem en forskrift k(x) = de samlede omkostninger.
c) Tegn g(x) og k(x) i det samme koordinatsystem.
d) I hvilket interval skal afsætningen være for at salget af kaffemaskiner giver virksomheden et overskud?
e) Bestem en forskrift h(x) der beskriver virksomhedens overskud ved salget af denne kaffemaskinemodel.
f) Hvor mange kaffemaskiner skal virksomheden producere og sælge for at få det størst mulige overskud? Hvor stort er dette overskud?
g) Hvilken stykpris skal virksomheden tage for en kaffemaskine for at få det størst mulige overskud?

Uddrag
Du skal i denne del redegøre for ovenstående emne. Redegørelsens omfang skal have sådan en karakter, at du dækker de mest relevante aspekter af emnet.

Din besvarelse skal være kortfattet og sat op i punktform med forklarende tekst og illustration. Formlerne alene er ikke en tilstrækkelig besvarelse.

Du vil blive bedømt på, hvor relevant og dækkende din udvælgelse af stof i redegørelsen er samt det matematiske niveau i dine forklaringer. Denne del af rapporten må maksimalt fylde 2-3 sider.

---

Denne del ligger op til at din redegørelse er meget detaljeret, hvorigennem du viser, at du behersker følgende matematikkompetencer:

Kan forstå og redegøre for et bevis, kan redegøre for en matematisk metode, kan håndtere symboler etc.

Du skal supplere beviset, metoden eller lignende med relevant tekst. Du vil blive bedømt på fuldstændigheden af din besvarelse

dvs. om du har alle vigtige detaljer med samt om din supplerende tekst er fyldestgørende. Denne del af rapporten må maksimalt fylde 2 sider.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu