Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Opgave 5
Opgave 6
Opgave 7

Uddrag
Opgave 1
En virksomhed har registreret antallet af årlige sygedage på en afdeling med 10 medarbejder. Sygedagene fordeler sig således:
3 4 1 12 9 14 17 0 5 15

a) Bestem det gennemsnitslige antal sygedage.
3+4+1+12+9+14+17+0+5+15=80
80/10=8

Så det vil sige at det gennemsnitlige antal sygedage er 8.

Opgave 2
a) Gør rede for, at x=0 er en løsning til ligningen x•(2x-8)=0 og bestem den anden løsning.
0•(2•0-8)=0

Ligningen er løst ved at indsætte 0 på x plads, og når man så har løst den, kan man se at det er rigtig da den er i 0.